FASTSERVER.HR

Uvjeti o sklapanju on-line ugovora

Uvjeti o sklapanju on-line ugovora
Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju pisani sporazum (dalje u tekstu “Sporazum” ili “Uvjeti”) između Info-Impero d.o.o. te korisnika usluga opisanih i ponuđenih na www.fastserver.hr (dalje u tekstu “Stranica”), koje su pružene samostalno ili u sklopu neke druge usluge (u daljnjem tekstu "Usluge").
U ovom Sporazumu se "Korisnik" odnosi na svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi usluge Pružatelja, "Pružatelj", i "Info-Impero" odnosi na Info-Impero d.o.o., Savica I. 121 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 59125377038.
Info-Impero zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje ovog Sporazuma te Info-Impero Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune ovog Sporazuma, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.
Ako se u bilo kojem trenutku Korisnik ne slaže s uvjetima ovog Sporazuma ili bilo kojih pravila navedenih na Stranici, Korisnik mora prekinuti korištenje usluge odmah te zatvorite korisnički račun(e).
Kupnjom i / ili korištenjem Info-Impero Usluga, Korisnik je suglasan s uvjetima ovog Sporazuma. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, aktivacija Usluga Pružatelja predstavlja prihvaćanje ovog Sporazuma.
Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga
Korisnik može izvršiti narudžbu koristeći Stranicu Pružatelja ili može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva. Pružatelj će aktivirati Uslugu nakon što zaprimi uplatu.
Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran Posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30. siječnja). Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta. Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama, podnošenjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Korisničke podrške.
Usluga završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.
Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:
1) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,
2) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,
3) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,
4) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim sporazumom ili na osnovu vlastite procjene.
Korisnikov sadržaj
Pružatelj neće sustavno pratiti sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge (dalje u tekstu: “Sadržaj"). Korisnik je sam dužan paziti da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja (dalje u tekstu “Pravila”).
Pružatelj može odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadržaju, uključujući uklanjanje svih ili dijela korisnikovog Sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Sporazuma u slučaju kršenja Pravila.
U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga. Korisnik ovim Sporazumom prihvaća da Info-Impero neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.
Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Sporazuma, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Sporazuma.
Pružatelj Usluga se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o čuvanju osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.
Pravila prihvatljivosti korištenja
Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Sporazum te korištenje Info-Impero Usluga.
U nastavku prikazuje djelomičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme korištenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisničkog računa ili Usluge bez prethodne obavijest.
Bez određenog redoslijeda, Usluge se ne mogu koristiti za hostanje, izlaganje, prikaz, širenje, upload, download, prenošenje, transfer, distribuiranje, reproduciranje, prodavanje, linkanje (povezivanje) te davanje pristupa prema:

1) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijeteći, opsceni, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, promiče mržnju, ili koji krši bilo koji dio ovog Sporazuma. Definicija takvog sadršaja je ostavljena na slobodnu procjenu Info-Impero-a;
----
2) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili povjerljive podatke, uključujući, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani.

3) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja je po Pružateljevom mišljenju pornografskih sadržaj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Info-Impero-a;

4) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja potiče terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;

5) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hakiranje ili provaljivanje u udaljene sustave; te koja se može koristiti kao otvoreni HTTP proxy;

6) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti ili se koristi za “phishing” napad (krađa podataka);

7) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koji sadrži piratski softver, emulatore, softver za phreaking, hacking, razbijanje passworda, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.

8) Neželjenoj ili bulk elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje Poslužiteljevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Poslužiteljeve infrastrukture. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

Hostanje game servera također nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.
Uklanjanje sadržaja
Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.
Info-Impero ne evaluira zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem internetskih usluga, kao niti za naknadne promjene, preinake ili brisanje objavljenih sadržaja.
Prava i obveze Korisnika i Pružatelja
Obveza održavanja točnosti podataka za kontakt
Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.
Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.
Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica, ili može kontaktirati Pružateljevu tehničku podršku putem e-maila, telefona ili chat-a. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Sporazuma bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

Obveza pravodobnog plaćanja
Pružatelj će Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u nekoliko navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.
Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana.
U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.
Obveza održavanja tajnosti podataka
Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.
Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridržavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.
Sigurnosne kopije i gubitak podataka
Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pružateljev backup servis radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pružatelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadržaja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.
U slučaju da je Korisnikov račun otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.
Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.
Korištenje bandwidth limita i elektronske pošte
Korisniku se dodjeljuje mjesečni bandwith limit. Taj limit ovisi o paketu zakupljene usluge. Ako Korisnikov račun premaši dodijeljeni limit, Pružatelj zadržava pravo da po vlastitom nahođenju poveća ili ne poveća limit do početka sljedećeg razdoblja (mjeseca). Neiskorišteni bandwidth limit u jednom mjesecu ne može se prenijeti na sljedeći mjesec.

Pružatelj zadržava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtjev Pružatelj će odlučiti o uspostavljanju novog limita uzimajući u obzir zakonitost korištenja usluga i tehničke mogućnosti.
Registracija domene u sklopu nove web hosting usluge
Ako web hosting usluga koju Korisniku pruža Pružatelj uključuje i registraciju domene ili transfer i produženje domene za prvu godinu korištenja web hosting usluge, prilikom obnove web hosting usluge nakon isteka prvih godinu dana korištenja primjenjivati će se važeći cjenik za obnovu registracije domene Korisnika, kao i kod obnove web hosting usluge s prekidom kraćim od dvije godine.
Pristup korisničkoj podršci
Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl., te da Pružatelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme sa korištenjem Usluge koji nisu povezani sa poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pružatelja, pokušati otkloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.
Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava elektroničke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pružatelja. Pružatelj zadržava pravo odbiti pružanje korisnike podrške na temelju vlastite procjene.
Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, to može dovesti do prekida usluge i ovog Sporazuma bez prethodnog obavještavanja Korisnika.
Dijeljeni ("shared") hosting
Pružatelj prodaje, između ostalih, hosting tehnologiju dijeljenog hostinga (eng.: "shared hosting"). Zbog prirode dijeljenog hostinga, kao pojedinačni korisnik zajedničke dijeljene okoline, te mogućnosti nepovoljnog utjecaja na druge korisnike, Pružatelj zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, nadgledati podatke Korisnika te poduzeti mjere kako bi spriječio štetu za poslužitelje, mrežu, ili druge korisnike. Mjere mogu obuhvatiti suspendiranje i izmjenu web stranica, blokiranje pristupa, preusmjeravanje domena ili IP adresa, i druge akcije.
Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu dijeljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting trećim stranama kao preprodavači. Ukoliko Korisnik to želi, Korisnik može postati preprodavač Pružateljevih usluga.
Registracija domena
1. Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća pravila registra za određenu vršnu domenu te se obvezuje biti u potpunosti u skladu s njima.
Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će Pružatelj biti u mogućnosti izvršiti postupak. Korisnik je suglasan da kada narudžba može biti samo djelomično ispunjena, sporazum je sklopljen samo za uspješno izvršene usluge (npr. od 5 registracija domena naručenih, samo 3 su uspješno registrirane). Ukoliko su naručene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu registraciju druge slobodne domene ili uplatitelju vratiti uplaćeni iznos. Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u periodu između narudžbe i uplate, te u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.
2. "Premium" domene su domene koje registar domena rezervira unaprijed kao domene veće (nabavne) vrijednosti. Te se domene pojavljuju kao slobodne domene ali njihovu točnu godišnju naknadu nije moguće znati unaprijed prilikom provjere u procesu narudžbe. Ukoliko Korisnik naruči i uplati Pružatelju "premium" domenu koja je slobodna u registru, ali nema standardnu dobavnu cijenu kao ostale domene u tom TLD-u, nego se radi o domeni veće nabavne vrijednosti od standardne cijene (tzv. "premium" cijena), Pružatelj će obavijestiti Korisnika o tome, te mu ponuditi registraciju druge domene standardne cijene umjesto premium domene, ili mu vratiti uplaćeni iznos. Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domene ispostavi da je uplaćena domena zapravo "premium" domena.
3. Naziv domene ne može se zamijeniti nakon plaćanja i registracije.
4. Ukoliko naručena domena sadrži žig na koju treća osoba polaže pravo, Pružatelj zadržava pravo da od naručitelja domene traži potvrdu da ima pravo korištenja žiga prije registracije uplaćene domene. Ukoliko Korisnik tj. uplatitelj nema pravo korištenja žiga odnosno ako navedeno pravo ne može dokazati, Pružatelj će odbiti registraciju domene i uplatitelju vratiti uplaćeni iznos ili ponuditi registraciju druge domene bez sadržanog žiga. Ako Pružatelj registrira u ime i za račun Korisnika domenu koja sadrži žig treće osobe na koji Korisnik nema pravo korištenja, Korisnik sam snosi odgovornost za štetu prema trećoj strani, a Pružatelj zadržava pravo potraživanja naknade od Korisnika u slučaju suodgovornosti.
5. Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN. ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili provider registrara) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije. Proces će zahtijevati od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga. Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar je dužan suspendirati domenu unutar 15 dana. Pružatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružatelj također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.
6. Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra. Pružatelj zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. Pružatelj je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko Pružatelj propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti Pružatelja te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.
7. U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, Pružatelj usluga može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga ne smije biti na štetu interesa Korisnika. Pružatelj usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružatelj usluga ima također pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružatelja usluga.
8. Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje. Korisnik je dužan uplatiti Pružateljevu ponudu za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, Pružatelj nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika. Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene.
Preprodavačeva odgovornost za korisnike
Preprodavači su odgovorni za podršku svojim korisnicima, koji prema Pružatelju nastupaju kao treće strane. Pružatelj ne pruža tehničku podršku trećim stranama. Svi zahtjevi za podršku moraju biti podneseni od strane preprodavača u ime i za račun njegovih korisnika zbog sigurnosnih razloga.
Preprodavači su također odgovorni za sav sadržaj i aktivnosti pod njihovim korisničkim računom. Pružatelj će smatrati odgovornim preprodavača za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja krši zakone ili Pravila prihvatljivosti korištenja.
Cijene i uvjeti plaćanja
Cijene Usluga definirane su važećim cjenikom usluga Pružatelja (u daljnjem tekstu “Cjenik”), osim ako nije drugačije definirano Posebnim Ugovorom. Cjenik je objavljen na web Stranicama Pružatelja. Pružatelj je ovlašten mijenjati Cjenik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge.
Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom.
Pružatelj zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom. Pružatelj zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.
Pružatelj prihvaća sljedeće načine plaćanja:
• Uplata na žiro račun Pružatelja,
• Internetsko plaćanje kreditnom karticom putem web stranica Pružatelja ili Korisničkih stranica,
• Plaćanje putem internetskog servisa PayPal putem Korisničkih stranica.

VAŽNO: Kod deviznih uplata korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internetsko plaćanje, bankarske naknade, i sl.).
Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.
Ukoliko Korisnik preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Pružatelja, višak iznosa odnosno vrijednost neispunjenog dijela Usluge evidentirat će se na Korisnikovom korisničkom računu kod Pružatelja kao korisnički kredit u korisničkim stranicama. Korisnik može korisnički kredit iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja ili tražiti povrat iznosa na svoj žiro-račun umanjen za troškove transakcije povrata. Pružatelj ne isplaćuje kamatu na korisnički kredit.
Reklamacije
Pružatelj garantira da će vratiti uplaćeni iznos Korisniku u roku od 30 dana od aktivacije usluge, ukoliko isti nije iz valjanog razloga zadovoljan karakteristikama pružene Usluge. Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika sukladno propisima Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko Korisnik u tom razdoblju od početka korištenja Usluge nije kršio Uvjete korištenja, Pružatelj će vratit uplaćeni iznos Korisniku sukladno propisima Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik može zatražiti povrat sredstava za .hr i com.hr domene unutar 14 dana od registracije, transfera ili produženja domene. Za ostale domene (.com, .net, .org, .biz, .info itd.), Korisnik može zatražiti reklamaciju unutar 7 dana, isključivo za registracije novih domena. Za ostale domene u ponudi Pružatelj ne vrši reklamaciju.
Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Sporazuma
U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge pismeno obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem Pismenog zahtjeva ili kroz Korisničke stranice.
Pružatelj može privremeno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja. Pružatelj će privremeno onemogućiti korištenje Usluge nakon isteka Usluge, te u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Pružatelj će trajno onemogućiti korištenje Usluge 30 dana nakon isteka Usluge. Trajno isključenje Usluge predstavlja i prekid ovog Sporazuma.
Odricanje od odgovornosti
Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Pružatelj zbog prirode posla ne daje jamstva bilo koje vrste, izričita niti posljedična, za usluge koje pruža.
Pružatelj nije odgovoran za sve štete nastale zbog nastupa više sile. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja.
Otkrivanje informacija i politika privatnosti
Pružatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje. Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružatelj na svojim web stranicama.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno čl. 8., st. 2. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.) Korisnici mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:
• na adresu Pružatelja Info-Impero d.o.o., Savica I. 121, 10000 Zagreb, Hrvatska
• putem kontakt forme https://fastserver.hr/contact/
• na telefon broj +385 (1) 5561 - 556
Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, najkasnije 15 dana od primitka prigovora.
Sporovi
Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija, a u protivnom će biti nadležan sud u Zagrebu. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.
Izmjene i dopune ovih Uvjeta
Ovaj dokument stupa na snagu danom objave. U slučaju izmjene ovih Uvjeta, iste će stupiti na snagu po isteku 30-og dana od dana objave. Ukoliko unutar tog vremena Korisnik ne zatraži raskid suradnje smatrat će se da je suglasan s izmjenama.
Pružatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

IZABERITE BRZ I SIGURAN HOSTING ZA VAŠ WEBSITE

Budite sigurni u vašu online prisutnost

Istražite ponudu